MENYTEST F MENYTEST

Roslagens Biodieselcenters logo

Omvärldsanalys

Dagens miljöutmaningar

 

Idag är utsläppet av koldioxid en av dem allvarligaste miljöhotet vi står inför, men det är inte bara de farliga utsläppen som oljan släpper ifrån sig som ställer till problem. Vi förbrukar idag 130 miljoner liter olja varje dag i världen. Du kan då föreställa dig vilka enorma ytor som behövs för att bedriva den verksamheten och vilken miljöpåverkan det för med sig? Vi utvinner idag olja på några av dem vackraste platserna på jorden som är hem till hundratals av olika växt och djurarter. Genom att utvinna olja dödar och förgiftar vi fiskar, fåglar, insekter och vår luft men vi tvingar också människor som har bott på dessa platser och fört vidare deras kultur att ge upp sitt liv och flytta. Under transporten av olja sker det stora naturkatastrofer varje år då oljan förorenar vår natur. Vi lever i ett ekosystem vilket innebär att inte bara luften blir förgiftad utan även vi själva när vi äter miljöpåverkade växter och djur.

 

Hur löser vi det med förnyelsebart bränsle som Bio 100?

 

Alla sätt att värma upp fastigheter, bedriva verksamhet eller driva dina fordon lämnar avtryck på miljön men med Bio 100 är dessa avtryck ytterst små. Vi har tagit hela produktionen i beräkning när vi granskat miljöpåverkan. Målet med vår verksamhet är att vara så miljövänlig och klimatsmart som möjligt. All fossil olja som används vid transport släpper ut stora mängder koldioxid men för att minska detta har vi valt att använda Bio 100 för samtliga av våra transporter. Vi använder också befintligt anläggning och fordon som ni tidigare använt med fossilt bränsle och därför behöver vi inte tillverka nya dyra anläggningar eller fordon. Dem utsläpp av koldioxid som sker tas sedan upp av rapsblomman igen och inget går till spillo då även restprodukter som blir över vid produktionen används till djurfoder, gödsel och biogas.

 

Vad blir skillnaden för miljön och ditt företag?

 

Att byta från fossila bränslen till Bio 100 innebär att du är med och minskar påverkan på miljön och klimatet och samtidigt bidrar till ett öppet och vacker kulturlandskap. Att välja Bio100 innebär också att du är med och bevarar en mångfald av olika växter och djur som är en så viktig del i vårt ekosystem. Minskat utsläpp av koldioxiden har en helt avgörande effekt på växthuseffekten, något du och din verksamhet kan vara med och medverka till.

 

 

 

Roslagens Biodieselcenter AB

Lilla Garns Gård

186 97 Brottby

Telefon: 0709-851523
E-post:
goran.granqvist@biodieselcenter.se