MENYTEST F MENYTEST

Roslagens Biodieselcenters logo

Priser och leveranser

Roslagens Biodieselcenter AB kan erbjuda priser som är betydligt lägre jämfört med riktpriser på fossil fordonsdiesel och fossil eldningsolja. Våra priser för avtalskunder har över tiden varit ca 10 % billigare än riktpriser på fossil eldningsolja och ca 20-30 % på fordonsdiesel.

 

Vår ambition är att vara marknadsledande på såväl tjänster som produkter.

 

Priserna följer ett internationellt prisindex i Rotterdam ”Red Argus”.

 

Vår prisgaranti innebär att vårt pris ska vara bäst på marknaden både jämfört med fossil diesel och biodiesel.

 

Alla våra tankbilar kör själva på bränslet Bio 100, vilket medför att transporterna minskar klimatbelastningen och att vi kan erbjuda förmånliga fraktpriser.

 

Våra tankbilar är alltid fullastade från producenten och transporterna är maximerade till 250 km från utlastning till slutkund. Det är viktigt för att kunna minimera miljö- och klimatbelastning och för att kunna leva upp till vår hållbarhetsdeklaration.

 

Vi garanterar att kunna leverera enligt överenskommen tidsplan eller efter avrop. Jourleveranser ska kunna utföras inom 24 timmar. Vi anser att vi har större tillförlitlighet än de stora oljebolagen. Framförallt är vi mera flexibla och kundorienterade.

Roslagens Biodieselcenter AB

Lilla Garns Gård

186 97 Brottby

Telefon: 0709-851523
E-post:
goran.granqvist@biodieselcenter.se