MENYTEST F MENYTEST

Roslagens Biodieselcenters logo

Produkter och tjänster

Produktbeskrivning

 

Biodiesel ”Bio 100” är en RME (rapsmetylester), 100 % förnyelsebart bränsle med samma funktionalitet och användningsområde som fossil fordonsbränsle och fossil eldningsolja.

 

Bio 100 är tillverkat av rapsolja, metanol och kaliumhydroxid. Bio 100 är klimatneutral då den koldioxid som bildas vid förbränning tas upp av rapsplantan när den växer.

 

Biodiesel ger också lägre utsläpp av partiklar, kolväten och har inga utsläpp av cancerframkallande kolväten. Den har generellt mycket goda smörjegenskaper men kan i vissa fall ge något högre utsläpp av kväveoxider.

 

Biodiesel är mycket miljövänligt och 100 % biologiskt nedbrytbar och klarar -12 C utan tillsatser och med vinteradditiv -23 C.

 

Våra tjänster

 

Vi erbjuder en helhetslösning oavsett om du vill ersätta fossil diesel som används som fordonsbränsle eller som eldningsolja.

 

Vi tar ett helhetsansvar som innebär att vi besiktigar, anpassar, driftsätter och utför efterkontroll för alla anläggningar som vill ersätta fossil diesel med Biodiesel. Alla anläggningar som vi driftsatt erhåller både driftsgaranti och prisgaranti.

 

Vårt erbjudande är helt oslagbart ur ett ekonomiskt, miljö- och klimatperspektiv framförallt till användare som idag har funktionella anläggningar eller fordon som använder fossil diesel.

 

Många använder idag fossil eldningsolja som back up och spets i olika anläggningar här kan vi på samma sätt ersätta fossil diesel med våra tjänster och produkter.

 

Ladda ner produktblad och säkerhetsdatablad:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roslagens Biodieselcenter AB

Lilla Garns Gård

186 97 Brottby

Telefon: 0709-851523
E-post:
goran.granqvist@biodieselcenter.se